شرکت پارس پرداز سرآمد یک شرکت دانش بنیان قریب به یک دهه تجربه و اندوخته علمی در زمینه ارائه راهکارهای یکپارچه نرم افزار و فناوری اطلاعات در سطح ملی